Szkolenie: Wykorzystanie własności prywatnej gruntów przez energetykę zawodową

Opis szkolenia:

Serdecznie Państwa zapraszamy na warsztaty szkoleniowe: "Wykorzystanie własności prywatnej gruntów przez energetykę zawodową". Wymagania, zezwolenia, odszkodowania, kary, odpowiedzialność.

Jest to wyjątkowo ważne szkolenie dla przedsiębiorstw energetycznych korzystających z infrastruktury technicznej usytuowanej na prywatnych gruntach, jak również gruntach gmin i gruntach należących do skarbu państwa. Energetyka zawodowa w znacznym stopniu korzysta z działek i innych nieruchomości do niej nie należących, na których znajdują się napowietrzne linie energetyczne, podziemne kable i transformatory. Na szkoleniu zostaną kompleksowo przedstawione najważniejsze zapisy prawne dotyczące użytkowania cudzej własności i możliwości posadowienia na niej infrastruktury energetycznej, jej modernizacji i rozbiórki, zwrotu zajętych, wywłaszczonych lub zagarniętych nieruchomości, a także koniecznych rekompensat za ich użytkowanie. Omówione zostaną również ważniejsze elementy odpowiedzialności cywilnej właściciela infrastruktury energetycznej przy związanych z nią wypadkach. 

Ze względu na ograniczona ilość miejsc o zakwalifikowaniu na szkolenie decyduje kolejność zgłoszeń.


Prelegent: Dr inż. Grzegorz Błajszczak

Data: 14.05.2014, godzina 10:00-16:30

Miejsce: Centrum szkoleniowe ul. Kasprzaka 25, Warszawa.
Dla uczestników szkolenia, znajduje się na miejscu bezpłatny strzeżony parking (wjazd na nazwisko uczestnika).

Harmongoram: dostępny w broszurze poniżej.

Szczegółowe informacje wraz z harmonogramem, sylwetkami prelegentów i formularzem zgłoszeniowym:
Broszura infromacyjna [pdf].

Ceny:

990 PLN + 23% VAT przy zgoszeniu do 28.04.2014
1190 PLN + 23% VAT przy zgłoszeniu od 29.04.2014 do 6.05.2014
1290 PLN + 23% VAT przy zgłoszeniu po 6.05.2014

4% rabatu od 2 osób oraz 6% od 3 osób z tej samej firmy.

Zapisy:

 tl_files/img/IconOnline.gif   Formularz restracyjny online

Wróć

Szkolenia

Aktualnie mie ma żadnych nadchodzących wydarzeń.