Szkolenie: Umowy w energetyce – przyłączeniowe, sprzedaży, dystrybucji i kompleksowe z uwzględnieniem orzecznictwa SOKiK i SN oraz zmian prawa energetycznego – „Mały Trójpak”

Opis szkolenia: 

Szkolenie obejmuje problematykę związaną z zawarciem, realizacją i rozwiązaniem umowy o przyłączenie do sieci oraz umów związanych z dostawą energii odbiorcom. Omówione zostaną w szczególności prawa i obowiązki przedsiębiorstw energetycznych i odbiorców, ze szczególnym uwzględnianiem zmian wprowadzonych "Małym Trójpakiem", czyli nowelizacją prawa energetycznego, która weszła w życie 11 września 2013r.


Szczegółowo omówiony zostanie proces reklamacyjny, który uległ bardzo istotnym zmianom, po 11 września 2013 r. i konsekwencjach z tym związanych dla przedsiębiorstw energetycznych.

W związku ze sprawowaną kontrolą przez Prezesa URE nad działalnością przedsiębiorstw energetycznych, przedstawiona zostanie rola URE przy rozstrzyganiu sporów dotyczących z zawarcia  umów przesyłu i dostawy energii.


Przedstawiony zostanie również przegląd orzecznictwa Sądu Najwyższego oraz Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów dotyczący sporów na gruncie stosowania poszczególnych umów, oraz klauzul niedozwolonych.

Szkolenie obejmuje praktyczne aspekty związane z konstrukcją umów przyłączeniowych oraz dostawy energii, w celu minimalizacji ryzyka dla przedsiębiorstwa energetycznego związanego z ich stosowaniem, w szczególności w kontekście kompetencji Prezesa URE i UOKiK.

Prelegent:  Małgorzata Łubińska.

Harmonogram: znajduje się w broszurze informacyjnej poniżej.

Data szkolenia: 2.06.2014, godziny: 9.30 - 16.30 

Miejsce: Centrum Szkoleniowe Kasprzaka 25, Warszawa.

Szczegółowe informacje wraz z harmonogramem i sylwetką prelegenta:
Broszura informacyjna.

Ceny:

890 PLN + 23% VAT przy zgłoszeniu do 19.05.2014 r. –  CENA PROMOCYJNA
990 PLN + 23% VAT przy zgłoszeniu od 20.05 do 26.05.2014 r.
1190 PLN + 23% VAT przy zgłoszeniu po 26.05.2014 r.

10% rabatu przy udziale w dwóch szkoleniach oraz 20% przy udziale w trzech szkoleniach z serii szkoleń prawnych 2-4.06.2014.

Zapisy:

 tl_files/img/more.gif  Formularz restracyjny online

Wróć

Szkolenia

Aktualnie mie ma żadnych nadchodzących wydarzeń.