Szkolenie: Szkolenie dotyczące inwestycji w sektorze energetycznym

Opis szkolenia:

Sektor energetyczny stoi przed wyzwaniami inwestycyjnymi w skali dotychczas nie notowanej w Polsce. Dotyczą one zarówno rozbudowy jak i inwestycji typu greenfield w nowe moce, rozwój źródeł jądrowych i odnawialnych, inwestycje proekologiczne oraz rozwój sieci przesyłowych i dystrybucyjnych, a także wprowadzanie inteligentnych sieci (smart grid), co oznacza konieczność poniesienia przez sektor  wydatków w skali szacowanej na 100 mld złotych do roku 2020.
Stąd też znajomość kompleksowej metodologii procesu inwestycyjnego w oparciu o aktualny stan prawny,  od stanu preinwestycyjnego do rozliczenia inwestycji, wydaje się być niezwykle istotne dla procesu optymalizacji procesu, zwłaszcza z uwzględnieniem efektywności inwestycji.
Niniejsze dwudniowe szkolenie ma na celu zapoznać Państwa z tematyką inwestycyjną od strony ekonomicznej, technicznej i prawnej, uwzględniając w to aktualne przepisy prawa i trendy jak również przewidywane zmiany. Temat przedstawią wybitni teoretycy i praktycy inwestycji w sektorze inwestycyjnym: prof. nzw. dr hab. inż. Waldemar Skomudek oraz dr inż. Marek Szuba.

Prelegenci: Prof. nzw. dr hab. inż. Waldemar Skomudek, Dr inż. Marek Szuba

Data: 28-29.03.2012

Miejsce: Centrum szkoleniowe ul. Kasprzaka 25, Warszawa.
Dla uczestników szkolenia, znajduje się na miejscu bezpłatny strzeżony parking (wjazd na nazwisko uczestnika).

Szczegółowe informacje wraz z harmonogramem i sylwetkami prelegentów:
Broszura informacyjna

Ceny za dódniowe szkolenie:
1490 PLN + 23% VAT przy rejestracji do 2.03.2012
1690 PLN + 23% VAT przy rejestracji od 3.03 do 11.03.2012
1790 PLN + 23% VAT przy rejestracji po 11.03.2012

Zniżki: 4% rabatu przy udziale 2 osób oraz 6% przy udziale od 3 osób z tej samej firmy

Zapisy:

 tl_files/img/more.gif  Formularz restracyjny online

Wróć

Szkolenia

Aktualnie mie ma żadnych nadchodzących wydarzeń.