Szkolenie: Rynki Energii na rok 2015 - wymagania prawne i konkurencyjne oraz najbliższa przyszłość energetyki

Opis szkolenia: 
Rynki Energii na rok 2015 - wymagania prawne i konkurencyjne oraz  najbliższa przyszłość energetyki

Zmiany jakie nastąpiły, i w najbliższym przewidywalnym czasie następować będą, w legislacyjnym otoczeniu funkcjonowania przedsiębiorstw związanych z sektorem energetycznym stanowią duże wyzwanie dla wszystkich uczestników rynków energii w 2015 roku.
Zarówno działania mające na celu zwiększenie urynkowienia handlu energią elektryczną i gazem, oraz nowa legislacja związana z odnawialnymi źródłami energii, a także dalsze działania do wprowadzenia na szeroką skalę inteligentnego pomiaru i inteligentnych sieci, wymaga od przedsiębiorstw energetycznych dostosowania się zarówno pod względem regulacyjno-prawnym, jak i rynkowo konkurencyjnym.

W szkoleniu wezmą udział najwybitniejsi eksperci reprezentujący różne instytucje i interesariuszy na rynkach energii (URE, Towarowej Giełdy Energii, brokerów, a także przedstawicieli sektora oraz świata nauki). W sposób zwięzły, ale zarazem kompleksowy przedstawimy najważniejsze i mające największy wpływ na jego uczestników aspekty funkcjonowania rynków energii w 2015 roku. Serdecznie zapraszamy.

 • Nowe wyzwania przed wszystkimi uczestnikami rynku energii elektrycznej w Polsce.
 • Inteligentne sieci a handel energią – perspektywy i wyzwania na rok 2015.
 • Zasady wejścia na rynek - koncesja, zmiany taryfy, rejestracja wolna działalność gospodarcza.
 • Nowe rodzaje źródeł odnawialnych - rozszerzenie podmiotowe.
 • Sprzedawcy energii a OZE i efektywność energetyczna.
 • Rynek energii 2015 - w procesie przygotowania do wejścia w życie nowej ustawy o OZE.
 • Perspektywy rynku detalicznego energii elektrycznej w Polsce w 2015 roku.
 • Dom maklerski na giełdowych rynkach towarowych.
 • Rola TGE w rynku energii w roku 2015.
 • Nowe możliwości handlu gazem a uwarunkowania regulacyjne.
 • Rynek gazu ziemnego w Polsce w roku 2015.

Zapraszamy do zapoznania się z harmonogramem szkolenia w broszurze informacyjnej.

Prelegenci:

Sylwester Biało - Dyrektor Działu Rynku Towarowego na Towarowej Giełdzie Energii S.A. 
Daniel Borkowski
- Radca Prawny, LEGAL PARTNER
Dr Leszek Juchniewicz - Prezes Urzędu Regulacji Energetyki w latach 1997r. – 2007r.
Dr Tomasz Kowalak - Radca Prezesa w Biurze – Centrum Koordynacji Rozwoju Inteligentnych Sieci, URE
Dr Zdzisław Muras - wieloletni pracownik URE
Prof. dr hab. inż. Andrzej Osiadacz - Politechnika Warszawska, Fluid Systems Sp. z o.o. 
Iwona Ustach - Wiceprezes Zarządu NOBLE Securities SA
Dr Tomasz Żołyniak – Prezes Zarządu Energia Polska sp. z o.o., wykładowca Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.

Harmonogram: znajduje się w broszurze informacyjnej poniżej.

Data szkolenia: 11.12.2014, godziny: 9.30 - 17.30

Miejsce: ul. Kasprzaka 25, Warszawa.

Szczegółowe informacje wraz z harmonogramem i sylwetkami prelegentów:
Broszura informacyjna.

Ceny:
990 PLN + 23% VAT przy zgłoszeniu do 28.11.2014 r. –  CENA PROMOCYJNA
1290 PLN + 23% VAT przy zgłoszeniu od 29.11 do 5.12.2014 r.
1390 PLN + 23% VAT przy zgłoszeniu po 5.12.2014 r. 

4% rabatu od 2 osób oraz 6% od 3 osób z tej samej firmy.

Zapisy:

 tl_files/img/more.gif  Formularz restracyjny online

Wróć

Szkolenia

Aktualnie mie ma żadnych nadchodzących wydarzeń.