Szkolenie: Rynki energii 2014 - Oczekiwania rynku, nowe wymagania regulacyjne – najbliższa przyszłość energetyki

Opis szkolenia: 
Rynki energii 2014 - Oczekiwania rynku, nowe wymagania regulacyjne – najbliższa przyszłość energetyki.

Zmiany, jakie w legislacyjnym otoczeniu rynków energii wprowadziły modyfikacje w systemie regulacyjnym polskiej energetyki stanowią wielkie wyzwanie dla przedsiębiorstw tego sektora. Najwięcej zmian będzie konsekwencją wprowadzania inteligentnych sieci, wymuszających szybszy i bardziej precyzyjny obieg informacji, a także dalsze zmiany idące w kierunku zwiększenia stopnia urynkowienia handlu energią i gazem. W szkoleniu wezmą udział najwybitniejsi eksperci reprezentujący różne instytucje i interesariuszy na rynkach energii (URE, Giełdę Energii, Forum Odbiorców Energii, brokerów, a także przedstawicieli sektora). W sposób zwięzły, ale zarazem kompleksowy przedstawimy najważniejsze i mający największy wpływ na jego uczestników, aspekty funkcjonowania rynków energii w 2014 r.

  • Nowe wyzwania przed wszystkimi uczestnikami rynku energii elektrycznej w Polsce.
  • Konkurencyjny rynek energii  2014 - jaki i dla kogo?
  • Inteligentne sieci a handel energią - perspektywy na rok 2014.
  • Zmiany i uwarunkowania regulacyjne funkcjonowania rynku energii elektrycznej w roku 2014.
  • Zasady funkcjonowania rynku gazu ziemnego w 2014 r. -uwarunkowania unijne i krajowe.
  • Programy poprawy efektywności energetycznej a możliwość systemowej redukcji kosztów energii.
  • Zakres i zasady  dostępu sprzedawcy  do informacji  pomiarowej z systemu AMI.
  • Rola TGE w rozwoju rynków energii w roku 2014.
  • Zakres uprawnień i oddziaływania niezależnego regulatora rynku.

Zapraszamy do zapoznania się z harmonogramem szkolenia w broszurze informacyjnej.

Prelegenci:

Daniel Borkowski - Radca Prawny, LEGAL PARTNER
Dr Leszek Juchniewicz - Prezes Urzędu Regulacji Energetyki w latach 1997r. – 2007r.
Henryk Kaliś - Prezes Izby Energetyki Przemysłowej i Odbiorców Energii, Przewodniczący Forum Odbiorców Energii Elektrycznej i Gazu, Przewodniczący FORUM CO2.
Dr Tomasz Kowalak - Radca Prezesa w Biurze – Centrum Koordynacji Rozwoju Inteligentnych Sieci, URE
Dr Zdzisław Muras
Leszek Prachniak
- Dyrektor Działu Notowań, Towarowa Giełda Energii S.A .
Iwona Ustach - Wiceprezes Zarządu NOBLE Securities SA

Harmonogram: znajduje się w broszurze informacyjnej poniżej.

Data szkolenia: 12.12.2013, godziny: 9.30 - 17.00

Miejsce: JM Apart Hotel, ul. Grzybowska 45, Warszawa.

Szczegółowe informacje wraz z harmonogramem i sylwetkami prelegentów:
Broszura informacyjna.

Ceny:
990 PLN + 23% VAT przy zgłoszeniu do 2.12.2013 r.
1190 PLN + 23% VAT przy zgłoszeniu od 3.12. do 7.12.2013 r.
1390 PLN + 23% VAT przy zgłoszeniu po 7.12.2013 r.

4% rabatu od 2 osób oraz 6% od 3 osób z tej samej firmy.

Zapisy:

 tl_files/img/more.gif  Formularz restracyjny online

Wróć

Szkolenia

Aktualnie mie ma żadnych nadchodzących wydarzeń.