Szkolenie: Rynek bilansujący

Opis szkolenia:

Funkcjonowanie rynku bilansującego w Polsce budzi kontrowersje od wielu lat. W założeniu rynek ten ma być, tak jak w wielu krajach Unii – rynkiem technicznym a nie miejscem handlu energią o rosnącym - jak to się zdarzało w przeszłości - wolumenie obrotów. Do tej pory, zarówno w skali krajowej jak i unijnej, nie wypracowano zadowalających standardów opisu modeli funkcjonowania tego istotnego dla energetyki mechanizmu.

Niniejsze szkolenie ma za zadanie przybliżyć słuchaczom, w oparciu o aktualne regulacje prawne oraz techniczne aspekty funkcjonowania, nie tylko bieżący stan rynku bilansującego, ale przede wszystkim prognozy jego rozwoju w przyszłości – uwarunkowania unijne w oparciu o rozwój prawa wspólnotowego, a także docelowego model funkcjonowania tego segmentu rynku.

Szkolenie przeprowadzą trzej wybitni eksperci w tym zakresie, łączący dorobek teoretyczny z wieloletnią praktyką: prof. dr inż. Waldemar Skomudek z Politechniki Opolskiej, dr inż. Rafał Gawin  z Urzędu Regulacji Energetyki oraz dr inż. Grzegorz Błajszczak z PSE Operator SA, dzięki czemu uzyskają Państwo zarówno pogląd Regulatora jak i praktyków na funkcjonowanie i przyszłość rynku bilansującego.

Prelegenci:  prof. Waldemar Skomudek, dr inż. Rafał Gawin,  dr Grzegorz Błajszczak.

Data: 12-13.12.2011

Miejsce: Centrum szkoleniowe ul. Kasprzaka 25, Warszawa.
Dla uczestników szkolenia, znajduje się na miejscu bezpłatny strzeżony parking (wjazd na nazwisko uczestnika).

Szczegółowe informacje wraz z harmonogramem i sylwetkami prelegentów:
Broszura

Opłata za dwudniowe szkolenie:
1490 PLN + 23% VAT do 30.11.2011
1690 PLN + 23% VAT od 1.12.2011

Zapisy:

Formularz zgłoszeniowy online

Wróć

Szkolenia

Aktualnie mie ma żadnych nadchodzących wydarzeń.