Szkolenie: Regulacja stanu prawnego nieruchomości przez przedsiębiorstwa energetyczne na potrzeby urządzeń przesyłowych

Opis szkolenia: 

Działalność przedsiębiorstw energetycznych immanentnie związana jest z posiadaniem, eksploatacją oraz budową i rozbudową infrastruktury technicznej na potrzeby realizacji podstawowego celu swej działalności, czyli dostawy energii odbiorcom.
Celem niniejszego szkolenia jest omówienie kwestii związanych zarówno z uzyskaniem tytułu prawnego do nieruchomości na potrzeby aktualnie realizowanych inwestycji sieciowych jak i regulacją zaszłości, związanych z pozyskaniem tytułu prawnego do już istniejących urządzeń infrastruktury technicznej.

W pierwszej kolejności omówiona zostanie instytucja "służebności przesyłu", która stanowi podstawowe narzędzie służące regulacji stanu prawnego nieruchomości na potrzeby budowy nowych oraz już istniejących urządzeń przesyłowych.
Ponadto omówiona zostanie również problematyka związana z roszczeniami kierowanymi przeciwko przedsiębiorstwom energetycznym, które dotyczą korzystania przez nie z nieruchomości bez posiadania tytułu prawnego, oraz typy roszczeń i środki skutecznej przed nimi obrony.

Prelegent: Małgorzata Łubińska.

Harmonogram: znajduje się w broszurze informacyjnej poniżej.

Data szkolenia: 3.06.2014, godziny: 9.30 - 17.00 

Miejsce: Centrum Szkoleniowe Kasprzaka 25, Warszawa.

Szczegółowe informacje wraz z harmonogramem i sylwetką prelegenta:
Broszura informacyjna.

Ceny:

890 PLN + 23% VAT przy zgłoszeniu do 19.05.2014 r. –  CENA PROMOCYJNA
990 PLN + 23% VAT przy zgłoszeniu od 20.05 do 26.05.2014 r.
1190 PLN + 23% VAT przy zgłoszeniu po 26.05.2014 r.

10% rabatu przy udziale w dwóch szkoleniach oraz 20% przy udziale w trzech szkoleniach z serii szkoleń prawnych 2-4.06.2014.

Zapisy:

 tl_files/img/more.gif  Formularz restracyjny online

Wróć

Szkolenia

Aktualnie mie ma żadnych nadchodzących wydarzeń.