Szkolenie: Polska i europejska energetyka zawodowa. Organizacja, regulacje, funkcjonowanie, Aktualne problemy

Opis szkolenia: 

Serdecznie zapraszamy dwudniowe kompleksowe szkolenie zawodowe:
"Polska i europejska energetyka zawodowa. Organizacja, regulacje, funkcjonowanie, Aktualne problemy".
Jest ono skierowane m.in.: dla pracowników chcących poszerzyć swoją widzę w zakresie sektora energetycznego, do osób podejmujących pracę w sektorze, osób desygnowanych do awansu pionowego oraz kadry zarządzającej średniego szczebla, a także pracowników energetyki z działów nie technicznych dla lepszej organizacji pracy własnej i podległych pracowników.

Szkolenie ma charakter prawny i ekonomiczny, z wybranymi aspektami technicznymi, obejmującymi najważniejsze kwestie, istotne dla funkcjonowania każdego przedsiębiorstwa energetycznego i jego pracowników.
Program szkolenia jest ukierunkowany na dostarczenie uczestnikom podstawowego zakresu wiedzy nt. polskiej i europejskiej energetyki, co pozwoli im łatwiej zrozumieć cele i zakres działania macierzystej korporacji, a także lepiej organizować zarówno pracę własną, jak i podległych pracowników.

Prelegenci:

- Janusz Bil, Ekspert ds. rynku energii 
- Dr Leszek Juchniewicz
- Prezes Urzędu Regulacji Energetyki w latach 1997r. – 2007r.
- Dr Tomasz Kowalak - Radca Prezesa w Biurze – Centrum Koordynacji Rozwoju Inteligentnych Sieci, URE
- Donata Nowak, Departament Prawny i Rozstrzygania Sporów URE 
- prof. Waldemar Skomudek, Ekspert rynku energii, współtwórca grup OSD
- Ryszard Taradejna, Radca w Ministerstwie Gospodarki
- Daniel Wójtowicz, Prezes Zarządu Danter - Relacje inwestorskie Sp. z o.o. 

Harmonogram: znajduje się w broszurze informacyjnej poniżej.

Data szkolenia: 9-10.04.2014, godziny: 9.00 - 18.00 (dzień 1) i 9.00 - 16.30 (dzień 2)

Miejsce: Centrum Szkoleniowe Kasprzaka 25, Warszawa.

Szczegółowe informacje wraz z harmonogramem i sylwetkami prelegentów:
Broszura informacyjna.

Ceny:
1690 PLN + 23% VAT przy zgłoszeniu do 25.03.2014 r.
1890 PLN + 23% VAT przy zgłoszeniu od 26.03 do 2.04.2014 r.
2190 PLN + 23% VAT przy zgłoszeniu po 2.04.2014 r.

4% rabatu od 2 osób oraz 6% od 3 osób z tej samej firmy.

Zapisy:

 tl_files/img/more.gif  Formularz restracyjny online

Wróć

Szkolenia

Aktualnie mie ma żadnych nadchodzących wydarzeń.