Szkolenie: Nowela Prawa energetycznego – zakres tzw. „małego trójpaku”.

Opis szkolenia:

Mały trójpak to szereg zmian legislacyjnych radykalnie zmieniających dotychczasowy system regulacyjno-prawny w zakresie funkcjonowania OZE, CHP oraz rynku energii elektrycznej i gazu. Zmiany te zostaną wprowadzone w ramach przygotowania do zasadniczej reformy otoczenia legislacyjnego energetyki zwanej trójpakiem. Mały trójpak, wobec niemożliwości dotrzymania terminów wprowadzania dużego trójpaku, jest próbą poprzez wprowadzenie zmian cząstkowych, uniknięcia nałożenia przez Komisję Europejską surowych kar finansowych na Polskę. Tak więc mały trójpak, jaki zostanie uchwalony przez sejm w ciągu najbliższych tygodni, zasadniczo zmieni otoczenie prawne w zakresie systemów wsparcia OZE i CHP oraz funkcjonowania rynków gazu i energii elektrycznej.

Uczestnictwo w naszym szkoleniu, prowadzonym przez dr Zdzisława Murasa, wybitnego znawcy przedmiotu, autora kilkudziesięciu publikacji na ten temat, a jednocześnie konsultanta wprowadzonych zmian, pozwoli uczestnikom szkolenia na pełne zapoznanie się z proponowanymi rozwiązaniami, wyjaśnienie wątpliwości oraz zgłoszenie własnych uwag. Będą mieli Państwo również możliwość zapoznania się z opiniami Prezes Iwony Ustach z Noble Securities oraz dr Leszka Prachniaka z Towarowej Giełdy Energii nt. wprowadzanych zmian i ich konsekwencji dla funkcjonowania rynków energii.


Prelegenci: Dr Zdzisław Muras, Iwona Ustach, Leszek Prachniak.

Data: 7.05.2013, godzina 9:00-16:45

Miejsce: Centrum szkoleniowe ul. Kasprzaka 25, Warszawa.
Dla uczestników szkolenia, znajduje się na miejscu bezpłatny strzeżony parking (wjazd na nazwisko uczestnika).

Harmonogram: wyświetl.

Szczegółowe informacje wraz z harmonogramem, sylwetkami prelegentów i formularzem zgłoszeniowym:
Broszura infromacyjna [pdf].

Ceny:

990 PLN + 23% VAT przy zgoszeniu do 24.04.2013

1090 PLN + 23% VAT przy zgłoszeniu od 25.04.2013 do 30.04.2013

1190 PLN + 23% VAT przy zgłoszeniu po 30.04.2013

4% rabatu od 2 osób oraz 6% od 3 osób z tej samej firmy.

Zapisy:

 tl_files/img/IconOnline.gif   Formularz restracyjny online

Wróć

Szkolenia

Aktualnie mie ma żadnych nadchodzących wydarzeń.