Szkolenie: Komisje kwalifikacyjne - aspekty techniczno-prawne

Opis szkolenia:


Szkolenie „Komisje Kwalifkacyjne – szkolenie techniczno - prawne. Dozór i eksploatacja urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych wytwarzających,
przetwarzających, przesyłających i zużywających energię elektryczną.” poświęcone jest aktualizacji stanu wiedzy dotyczącej technicznych wymogów pracy dla
osób z kwalifikacjami wymagającymi potwierdzenia przez komisje kwalifikacyjne. Jest to nie tylko kompendium wiedzy o aktualnym stanie podstawowych
przepisów, norm i warunków technicznych dotyczących budowy urządzeń, instalacji i sieci ale również analiza szczególnych przypadków interpretacji przepisów,
oparta na bogatej wiedzy, zarówno teoretycznej jak i praktycznej prof. dr hab. inż Waldemara Skomudka z Politechniki Opolskiej, który oprócz pracy
naukowej piastował najwyższe stanowiska kierownicze w energetyce.

 
Prelegent: Prof. dr inż. Waldemar Skomudek.

Data: 9-10.05.2012

Miejsce: Centrum szkoleniowe ul. Kasprzaka 25, Warszawa.
Dla uczestników szkolenia, znajduje się na miejscu bezpłatny strzeżony parking (wjazd na nazwisko uczestnika).

Szczegółowe informacje wraz z harmonogramem i sylwetkami prelegentów:
Broszura infromacyjna.

Ceny za dwódniowe szkolenie:
1490 PLN + 23% VAT przy zgłoszeniu do 20.04.2012
1690 PLN + 23% VAT przy zgłoszeniu od 21.04 do 27.04.2012
1890 PLN + 23% VAT przy zgłoszeniu po 27.04.2012

4% rabatu od 2 osób oraz 6% od 3 osób z tej samej firmy. 

Zapisy:

 tl_files/img/IconOnline.gif  Formularz rejstracyjny online

Wróć

Szkolenia

Aktualnie mie ma żadnych nadchodzących wydarzeń.