Szkolenia dedykowane

Nasza firma już od wielu lat specjalizuje się w tworzeniu i organizacji szkoleń dedykowanych oraz konsultingu dla przedsiębiorstw z sektora energetycznego w całej Polsce.

Zatrudniamy wyłącznie najlepszych specjalistów i ekspertów z zakresu energetyki i sektorów okołoenergetycznych, którzy pośrednio oraz bezpośrednio uczestniczą w tworzeniu rynku energetycznego w kraju.
Nasza kadra specjalistów jest w stanie przygotować dla Państwa szkolenie na dowolne tematy związane z takimi aspektami działalności energetycznej jak: zagadnienia prawne, regulacyjne, techniczne, informatyczne i ekonomiczne, uwzględniając przy tym stan obecny, jak również stan przewidywany, prace legislacyjne i prognozy rynkowe.

Doradztwo oraz szkolenia dedykowane prowadzimy w całym kraju, jak i za granicą. Nasi eksperci z poszczególnych dziedzin w sposób biegły posługują się językami: angielskim, niemieckim oraz francuskim.

Naszymi klientami są wszystkie wielkie krajowe spółki energetyczne oraz setki średnich i małych podmiotów (m.in. spółki grupy Tauron, PGE, ENERGA, oraz Enea, PKN ORLEN, KGHM Polska Miedź, PKP Energetyka, Dalkia Polska, GAZ-SYSTEM, Investgas, IBM Polska, i wiele innych).

W przypadku zainteresowania uzyskaniem oferty na szkolenie dedykowane, prosimy o kontakt
Zapewniamy szybkie przygotowanie oferty jak i programów szkoleń, a także kontakt 7 dni w tygodniu.

Pobierz broszurę ofertową.

 

Przykładowy spis przygotowanych tematów szkoleń dedykowanych:

 • Inteligentne sieci 2014 - nowe regulacje, wyzwania i źródła finansowania oraz priorytety i konsekwencje polityki energetycznej.
 • Rynki energii 2014 – co czeka energetykę w najbliższych latach. Zmiany prawno-regulacyjne, oczekiwania rynku i niezbędne rozwiązania praktyczne
 • Nowy obowiązek prawny: REMIT - zakres obowiązku i sposób jego wypełnienia.
 • Trójpak energetyczny – to szereg zmian legislacyjnych radykalnie zmieniających dotychczasowy system regulacyjno-prawny w zakresie funkcjonowania OZE, CHP oraz rynku energii elektrycznej i gazu.
 • Wykorzystanie własności prywatnej gruntów przez energetykę zawodową.
 • Kogeneracja - stan obecny, perspektywy rozwoju, kwestie sporne.
 • Operator Systemu Dystrybucyjnego gazu ziemnego.
 • Kolorowe oraz białe certyfikaty.
 • Obrót gazem w świetle nowych regulacji.
 • Komisje kwalifikacyjne (zarówno w energii elektrycznej jak i w gazie) – aspekt regulacyjno-prawny.
 • Komisje kwalifikacyjne – aspekt techniczny.
 • Rynek energii – zasady funkcjonowania i perspektywy rozwoju.
 • GIS – system informacji przestrzennej.
 • Inteligentny pomiar.
 • Ochrona przed nielegalnym poborem energii elektrycznej.
 • Project Management w sektorze energetycznym.
 • Inwestycje w energetyce – aspekty techniczne i prawne.
 • Rynek bilansujący w energetyce.
 • Proces normalizacji i przegląd norm obowiązujących w elektroenergetyce i gazie.
 • Wybrane normy obowiązujące w energetyce.
 • Regulacja cen w sektorze energii elektrycznej i w gazie.
 • Rola Operatora Informacji Pomiarowej w elektroenergetyce i w gazie.
 • Światowy i europejski rynek gazu – uwarunkowania techniczne, ekonomiczne i regulacyjno – prawne.
 • Restrukturyzacja zarządzania w warunkach inteligentnego pomiaru i inteligentnych sieci.
 • Źródła rozproszone w inteligentnej sieci.
 • Najnowsze światowe rozwiązania informatyczne w zakresie gospodarki energią.
 • III Pakiet Liberalizacyjny UE rynku energii elektrycznej i gazu ziemnego. Możliwe kierunki wdrożenia kluczowych rozwiązań prawnych.
 • Kierunki rozwoju obrotu giełdowego energią elektryczną i gazem ziemnym.
 • Strategie wdrażania ustawy o efektywności energetycznej i potencjalne modele biznesowe.
 • Korytarze przesyłowe w świetle nowych rozwiązań prawnych.
 • Umowy w obrocie węglem i gazem ziemnym.

Szkolenia dla branży gazu ziemnego:

 • Zmiana zasad kalkulacji taryf dla przedsiębiorstw gazowniczych – nowe rozporządzenie taryfowe, zwolnienia z zatwierdzenia taryf oraz powiązane zagadnienia regulacyjne
 • Nowe uwarunkowania bilansowania gazu zgodnie z nowymi instrukcjami przesyłowymi (IRiESP oraz IRiE SGT) oraz kodeksami unijnymi, w tym warunki udziału w PRISMA (platforma do rezerwacji mocy)
 • Giełdowy obrót gazem w świetle nowych wymagań „obliga giełdowego”.
 • Warunki kształtowania cen gazu po ich uwolnieniu oraz zmianie zasad taryfikacji w świetle nowego rozporządzenia taryfowego.
 • Koszty i ceny gazu w całym łańcuchu wartości oraz konkurencyjność w stosunku do innych nośników energii.
 • Handel hurtowy gazem ziemnym w Polsce oraz nowe możliwości importu gazu.
 • LNG – uwarunkowania biznesowe, zasady kontraktacji oraz kształtowania cen.
 • Uzgadnianie planów rozwoju.
 • Obowiązek utrzymywania zapasów.
 • Procedury importowe gazu ziemnego i LNG.
 • Światowy i europejski rynek gazu. Legislacja europejska. Reguły gry, najważniejsi gracze oraz rewolucja łupkowa na rynku gazu.
 • Umowy w handlu gazem.
 • Polski rynek gazu. Uwarunkowania, tendencje, stan obecny i perspektywy rozwoju.
 • Łańcuch wartości gazu ziemnego (Upstream, Midstream, Dawnstream).

Ponadto oferujemy również możliwość przeprowadzenia projektu doradczego w obszarach:

 • Wsparcia w wypracowaniu strategii rozwoju sprzedaży gazu oraz nowych produktów w tym obszarze,
 • Wsparcia prawnego w tym procesie,
 • Dynamiczne przeprowadzenie sprawy koncesyjnej w URE,
 • Wsparcia przy kalkulacji taryfy i złożenia wniosku taryfowego.

 

Szkolenia

Aktualnie mie ma żadnych nadchodzących wydarzeń.