Relacja ze szkolenia "Biomasa w świetle nowych przepisów" z 10.12.2015

Za nami pierwsze w Polsce szkolenie pt. „BIOMASA W ŚWIETLE NOWYCH PRZEPISÓW PRAWNYCH – AKTUALNE REGULACJE I ROZWIĄZANIA PRAKTYCZNE"

 

Dnia 10.12.2015 r. firmy MS Consulting oraz BIOCONTROL Sp. z o. o. zorganizowały w Warszawie otwarte szkolenie, pt. „BIOMASA W ŚWIETLE NOWYCH PRZEPISÓW PRAWNYCH – AKTUALNE REGULACJE I ROZWIĄZANIA PRAKTYCZNE”. 

Tematykę szkolenia przedstawi czołowi eksperci pracujący dla Urzędu Regulacji Energetyki, Uniwersytetu Warmińsko - ]Mazurskiego, a także dwóch wiodących firm konsultingowych: MS Consulting i BIOCONTROL.

Gościem specjalnym był przedstawiciel Ministerstwa Gospodarki, który to wziął udział obok eksperta pracującego dla Urzędu Regulacji Energetyki, wieloletniego doradcy Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki oraz profesora z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w panelu dyskusyjnym z pytaniami uczestników warsztatów. Okazało się, że w przeddzień ukazania się najnowszego projektu Rozporządzenia Wykonawczego do art. 119 Ustawy o OZE panel dyskusyjny cieszył się bardzo dużym zainteresowaniem wśród uczestników warsztatów, którzy mieli okazję zadać wiele ciekawych pytań ekspertom i gościom specjalnym.

     

Patronami medialnymi szkolenia byli: portal CIRE.pl, GRAMwZIELONE.pl, IOZE.pl, natomiast przedstawicielem prasy branżowej był gość specjalny z miesięcznika Nowa Gazeta Leśna.

Tematyka szkolenia obejmowała poniższe zagadnienia:

  • Ustawa o odnawialnych źródłach energii z 20.02.2015 r. (Dz.U. z 2015 r., poz. 478) - aktualizacja;
  • „Stary” i „nowy” mechanizm wsparcia;
  • Świadectwa pochodzenia – przepisy intertemporalne;
  • Nowe zasady dokumentowania biomasy na cele energetyczne;
  • Rodzaje biomasy podlegającej weryfikacji;
  • Biomasa AGRO w Polsce – perspektywy rozwoju w świetle nowej polityki państwa;
  • Parametry biomasy AGRO oraz zmiany jej właściwości w czasie, wady i zalety;
  • Przykłady efektywności energetycznej i środowiskowej pozyskiwania biomasy AGRO;
  • Wymagania i wytyczne Prezesa URE w zakresie dokumentowania i uwierzytelnianie źródeł pochodzenia biomasy w zależności od rodzaju.
  • Oprócz wykładów był też czas na pytania, dyskusje oraz ćwiczenia w grupach. Każdy uczestnik, na zakończenie szkolenia otrzymał zaświadczenie z uczestnictwa.

     

Uczestnicy naszego szkolenia reprezentowali przedsiębiorstwa z całej Polski, a mianowicie: Biomasa Grupa TAURON Sp. z o. o., PGNiG Termika S.A., KREX Sp. z o.o., Centrala Zaopatrzenia Hutnictwa S.A., Control Union Poland Sp. z o.o., PPZM Segment Sp. z o.o., MERAL Sp. z o.o., ELPOLOGISTYKA Sp. z o.o., SARK Sp. z o.o., Fundacja Królowej Świętej Jadwigi, Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Krośnie Sp. z o.o., „Eco-Progres” Sp. z o.o. oraz Prawda Sp. z o.o.

     

     

Dziękujemy wszystkim za aktywne uczestnictwo i zapraszamy do udziału w następnej edycji w styczniu 2016 r.!