Rejestracja na szkolenie: Rynek bilansuj��cy 13-14.12.2011

Zapraszamy do skorzystania z formularza zgłoszeniowego online.
Istnieje również możliwość rejestracji mailowej i faksowej, za pomocą formularzy dostępnych w formacie pdf i doc, znajdujących się na stronie ze szczegółami szkolenia

Dane firmy:

Osoba kontaktowa:

Uczestnicy szkolenia

Prosimy wpisać imiona i nazwiska wszystkich osób zgłaszanych na szkolenie.

        Format: 1. Imię i nazwisko; Stanowsiko; Demartament; Email; Telefon

Dane potrzebne do wystawienia faktury VAT

Prosimy wypełnić tylko w przypadku, gdy faktura ma być wystawiona na inne dane niż podane powyżej.

 

Dodatkowe uwagi do zgłoszenia: 

 

Zgoda na umieszczenie logo firmy na liście klientów MS Consulting: 

 

Informacje 

Warunki uczestnicwa w szkoleniu znajdują się w broszurze informacyjnej dostępnej na stronie z opisem szkolenia. 
W przeciągu 24 godzin od wysłaniu zgłoszenia, otrzymają Państwo mailem potwierdzenie zarejestrowania zgłoszonych osób.
W przypadku braku potwierdzenia w wyznaczonym czasie, uprzejmie prosimy o kontakt telefoniczny. 

 

Szkolenia

Aktualnie mie ma żadnych nadchodzących wydarzeń.