Eksperci i współpracownicy

Dr inż. Grzegorz Błajszczak

Od 2013 pracownik Towarowej Giełdzie Energii jako główny specjalista w Biurze Rozwoju Biznesu. 
W latach 1999 - 2012 pracownik PSE Operator S.A., gdzie zajmował się usługami systemowymi, następnie rozliczeniami międzynarodowej wymiany energii, a w ostatnich latach wdrażaniem nowych technologii oraz jakością energii i zarządzaniem mocą bierną. 

 

Dr inż. Marek Gała

Politechnika Częstochowska

Ekspert sądowy z zakresu jakości energii elektrycznej oraz członk: Komitetu Metrologii PAN Oddziału w Gliwicach, Rady Programowej Śląskich Wiadomości Elektrycznych, Stowarzyszenia Elektryków Polskich oraz Polskiego Towarzystwa Elektrotechniki Teoretycznej i Stosowanej. 

 

Prof. dr hab. inż. Zbigniew Hanzelka

Akademia Górniczo-Hutnicza, Instytut Automatyki Napędu i Urządzeń Przemysłowych

Profesor w Instytucie Automatyki Napędu i Urządzeń Przemysłowych AGH.

Członek komitetów naukowych wielu międzynarodowych i narodowych organizacji technicznych tj. IEC, UIE, CIGRE, PKN, komisji Energoelektroniki i Napędu elektrycznego oraz Kompatybilności Elektromagnetycznej Polskiej Akademii Nauk. Przewodniczący Komitetu Naukowo-Technicznego SEP ds. Jakości energii elektrycznej.

 

Prof. dr hab. inż. Mariusz Jerzy Stolarski

UniwersytetWarmińsko-Mazurski w Olsztynie

Profesor tytularny nauk rolniczych, dyscyplina agronomia, specjalność agroenergetyka, zatrudniony na stanowisku profesora nadzwyczajnego w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie, Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa. Realizuje badania związane z hodowlą, produkcyjnością, jakością biomasy i możliwościami wykorzystania roślin alternatywnych do celów przemysłowych i energetycznych. 

 

mgr Adam Sarnaszek

Prezes Zarządu BIOCONTROL Sp. z o.o.
A.Sarnaszek.JPG

W roku 2014 jako założyciel i udziałowiec BIOCONTROL Sp. z o.o. współtworzył Krajowy Standard Uwierzytelniania Biomasy oraz opracował autorski program administrowania systemem certyfikacji SNS. Przewodniczył pracom Komitetu Technicznego powołanego przy SGS Polska Sp. z o.o. w celu opracowania oraz wdrożenia procedur i programów certyfikacji systemów opartych na zasadach należytej staranności przy dostawach biomasy na cele energetyczne. 

 

mgr inż. Agnieszka Kędziora-Urbanowicz

Konsultant Wiodący i Pełnomocnik Zarządu BIOCONTROL Sp. z o.o.
A.Kedziora.JPG

Konsultant Wiodący i Pełnomocnik Zarządu BIOCONTROL Sp. z o.o.
Współtwórca autorskiego programu administrowania systemem certyfikacji SNS oraz projektu Krajowego Spisu Uwierzytelniania Biomasy.

 

Dr Zdzisław Muras

Dr nauk prawnych, wykładowca Wyższej Szkole Ekologii i Zarządzania w Warszawie, wieloletni pracownik URE.

dr nauk prawnych, wykładowca Wyższej Szkole Ekologii i Zarządzania w Warszawie, wieloletni pracownik URE. Wybitny specjalista z zakresu prawa energetycznego.

 

mgr inż. Aleksandra Świerczewska

Ekspert ds. systemów wsparcia

Aleksandra Świerczewska, absolwentka Wydziału Kształtowania i Inżynierii Środowiska SGGW w Warszawie. Od początku pracy zawodowej związana z zagadnieniami dotyczącymi odnawialnych źródeł energii. Wieloletni pracownik URE, obecnie odpowiedzialna w Urzędzie za system wsparcia energii wytwarzanej w odnawialnych źródłach energii.

 

Dr Leszek Juchniewicz

W latach 1997r. – 2007r.- Prezes Urzędu Regulacji Energetyki.
Od 2007r. do 2012r. Prezes Zarządu Mostostal Zabrze Holding S.A.

Aktualnie  m.in. konsultant w Centrum Studiów Antymonopolowych i Regulacyjnych Wydziału Zarządzania UW oraz doradca Prezydenta Pracodawców RP.   

 

Dr inż. Tomasz Kowalak

Wieloletni pracownik Departamentu Taryf URE. 

Dr Tomasz Kowalak jest ekspertem energetyki ze szczególnym uwzglednieniem regulacji, w tym zagadnien taryfowych. Wielokrotny przedstawiciel Regulatora w instytucjach i organizacjach Unii Europejskiej w tym: Council of European Energy Regulators (CEER), European Regulators' Group for Electricity and Gas (ERGEG), The Directorate-General for Energy and Transport (DG TREN), ekspert International Energy Agency (IEA) oraz Energy Regulators Regional Association (ERRA).

 

Prof. nzw. dr hab. inż. Waldemar Skomudek

Politechnika Opolska
W.skomudek

Posiada ponad 25-letni staż pracy zawodowej w energetyce zawodowe. W latach 2001 – 2008 pełnił funkcje zarządcze w spółkach elektroenergetycznych  (stanowiska: Prezesa ZE Opole SA i Wiceprezesa EenergiiPro KE S.A.) oraz w latach 2008 – 2010 pełnił funkcję Wiceprezesa w spółce Polskie Sieci Eelektroenergetyczne Operator S.A. w Konstacinie-Jeziornej. 

Jest m.in. członkiem Zespołu Doradców Ministerstwa Gospodarki do spraw rozwiązań systemowych w sektorze energetyki, ekspertem Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, ekspertem Komisji Europejskiej ds. badań naukowych, wiceprezesem O/Opolskiego SEP, Senior Member IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers), członkiem PKWSE CIGRE, PTETiS, PTPiREE i dwóch Sekcji Komitetu Elektrotechniki PAN.

 

 

Mgr inż. Halina Argasińska

Energoprojekt Kraków SA

Długoletnia projektant linii NN. Współautorka i autorka prowadząca PN-EN 50341-3-22:2010.

Główna Specjalistka ds. Linii w Energoprojekcie-Kraków SA.

 

 

Adrian Ciszewski

Ekspert ds. optymalizacji procesów biznesowych w ramach zintegrowanego systemu do zarządzania przedsiębiorstwem SAP.

 

Prof. dr hab. inż. Zdobysław Flisowski

Politechnika Warszawska

Katedra Wysokich Napięć i Aparatów Elektrycznych Wydziału Elektrycznego, Politechnika Warszawska.

Minister edukacji narodowej w rządzie Hanny Suchockiej.
Specjalista techniki wysokich napięć, ochrony przed wyładowaniami atmosferycznymi, budową urządzeń i aparatów elektrycznych (nisko i wysokonapięciowych).

Długoletnia praca w Komitetach Normalizacyjnych, pełnienie wielu eksponowanych funkcji (w Uczelni i Ministerstwie).

 

Dr inż. Rafał Gawin

Wieloletni pracownik URE.  

 

Dr inż. Piotr Helt

Politechnika Warszawska, Instytut Elektroenergetyki

Pracownik naukowo-dydaktyczny. Kierownik Studiów Podyplomowych „Nowoczesne Metody Analiz w Elektroenergetyce” od 2009r.

 

Dyr. dr inż. Dariusz Koc

Krajowa Agencja Poszanowania Energii SA

Dyrektor ds. zrównoważonego budownictwa Krajowej Agencji Poszanowania Energii S.A. (KAPE).

 

Mgr inż. Leszek Kukuła

Wieloletni pracownik Urzędu Regulacji Energetyki.

 

Dr inż. Bolesław Kuca

Politechnika Warszawska

Katedra Wysokich Napięć i Aparatów Elektrycznych Wydziału Elektrycznego, Politechnika Warszawska.

Specjalista techniki wysokich napięć, ochrony przed wyładowaniami atmosferycznymi, koordynacjy izolacji, oraz badań wysokonapięciowe.

 

Prof. dr hab. inż. Jan Maksymiuk

Politechnika Warszawska

Katedra Wysokich Napięć i Aparatów Elektrycznych Wydziału Elektrycznego, Politechnika Warszawska.

Pracownik naukowo-dydaktyczny. Specjalista ds diagnostyki, budowy i projektowanie aparatów elektrycznych oraz badania procesów starzenia i degradacji aparatury elektrycznej.

 

Janusz Wałachowski

Prezes Angermann Bahrs & Lüders Polska.

 

Dyr. dr inż. Arkadiusz Węglarz

Krajowa Agencja Poszanowania Energii SA

Koordynator projektów i wiceprezes Krajowej Agencji Poszanowania Energii S.A. (KAPE).

 

Dr Robert Zajdler

Ekspert ds. energetycznych w Instytucie Sobieskiego oraz radca prawny w kancelarii Wardyński i Wspólnicy Sp. k. zajmującym się zawodowo m.in. energetyką.

 

Dr inż. Kazimierz Zgliński

Politechnika Warszawska

Katedra Wysokich Napięć i Aparatów Elektrycznych Wydziału Elektrycznego, Politechnika Warszawska.

Specjalista ds. projektowania i konstrukcji aparatów elektrycznych oraz zagadnienień łączeniowewych (wysokoprądowe i wysokonapięciowe).

Długoletni kierownik Laboratorium Aparatów Elektrycznych PW.
Audytor.