Dr inż. Waldemar Gochnio

Absolwent Wydziału Elektrycznego Politechniki Łódzkiej i Wydziału Socjologiczno - Ekonomicznego Uniwersytetu Łódzkiego. Ponad czterdzieści lat pracy w elektroenergetyce, w tym ponad dwadzieścia w obszarze rynku energii, początkowo w Zakładzie Energetycznym Łódź Teren a następnie w PSE SA i PGE Electra SA. W dorobku kilkadziesiąt publikacji z zakresu rynku energii, taryf, pomiarów i automatyki elektroenergetycznej, w tym praca doktorska dotycząca ekologicznych problemów oddziaływania elektroenergetyki na środowisko. Uczestniczył w pracach przygotowujących projekty aktów wykonawczych do ustawy Prawo energetyczne. Wykonawca wielu ekspertyz w zakresie energetyki opartej o źródła odnawialne. Wieloletni współpracownik Politechniki Łódzkiej i promotor kilkunastu prac dyplomowych w obszarze rynku energii. Wielokrotny wykładowca na szkoleniach organizowanych przez PTPiREE, TOE i poszczególne przedsiębiorstwa energetyki zawodowej. Członek międzynarodowych zespołów roboczych Unipede, Eurelectric, Baltic Ring i Baltrel w obszarze taryf, rozwoju rynku konkurencyjnego w Europie i współpracy międzynarodowej. Aktualnie zatrudniony jako Doradca Zarządu PGE Electra SA ds. regulacji prawnych i procedur funkcjonowania rynku energii.

Kontakt: