Dr inż. Adam Olszewski

Adam Olszewski -pracownik naukowy, od 1999 r. do 2009 r. asystent, potem adiunkt na Wydziale Elektrycznym Politechniki Łódzkiej. Pracował naukowo w Public Power Corporation (Grecja), SK Power (Dania), EK Komputer (Hiszpania); staże naukowe: Techn. Univ. Berlin (Niemcy), Ghent University (Belgia);zajmuje się obecnie tworzeniem systemów inteligentnego pomiaru i inteligentnej sieci. Autor wielu publikacji i opracowań z tej dziedziny. Od 2008 specjalista następnie główny specjalista ds. pomiarów i kier. zespołu wdrożeniowego inicjatywy "zdalny odczyt" w PGE Dystrybucja Łódź sp. z o.o.

Kontakt: