Dr Robert Zajdler

Robert Zajdler jest ekspertem ds. energetycznych w Instytucie Sobieskiego oraz radcą prawnym zajmującym się zawodowo m.in. energetyką. Wcześniej zajmował się negocjacjami akcesyjnymi z Komisją Europejską oraz dostosowywaniem prawa polskiego do wymogów prawa Unii Europejskiej, m.in. z zakresie energetyki, ochrony środowiska i konkurencji. Pracował również w Komisji Europejskiej, w Dyrekcji Generalnej Transport i Energia, gdzie zajmował się kwestiami prawnymi związanymi z energią elektryczną ze źródeł odnawialnych. Jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, gdzie uzyskał również tytuł doktora prawa. Jest stypendysta Uniwersytetu Santiago de Compostela w Hiszpanii. Ukończył również studia podyplomowe w zakresie prawa Unii Europejskiej organizowane przez Ecole Nationale d'Administration (Francja) we współpracy z KSAP oraz uczestniczył w szeregu szkoleń dotyczących energetyki, prawa Unii Europejskiej jak i arbitrażu gospodarczego. Znajomość języków: angielski, hiszpański, francuski, rosyjski.

Kontakt: