mgr inż. Agnieszka Kędziora-Urbanowicz

A.Kedziora.JPG
Konsultant Wiodący i Pełnomocnik Zarządu BIOCONTROL Sp. z o.o.

mgr inż. Agnieszka Kędziora-Urbanowicz, Konsultant Wiodący i Pełnomocnik Zarządu BIOCONTROL Sp. z o.o.

Absolwenta Wydziału Towaroznawstwa, specjalności Towaroznawstwo i Zarządzanie Jakością Akademii Morskiej w Gdyni oraz studiów podyplomowych Energetyka i Odnawialne Źródła Energii na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie. W latach 2009 – 2013 pracowała, jako starszy specjalista w Zespole ds. Certyfikacji Wyrobów Budowlanych i auditor wiodący zakładowej kontroli produkcji branży budowlanej w jednostce certyfikującej Polskie Centrum Badań 

i Certyfikacji S.A. Od 2012 roku członek Komitetu Technicznego powołanego przy Polskim Komitecie Normalizacyjnym (KT 212 Wyroby do Budowy Dróg) i członek europejskiej grupy jednostek notyfikowanych SG 15. Od 8 lat związana z certyfikacją systemów zarządzania. W latach 2013 – 2014  na stanowisku Starszy Specjalista ds. Certyfikacji, a od 2014 roku na stanowisku Kierownik
ds. Rozwoju Produktu Branży Certyfikacji i Audytu (SSC) SGS Polska Sp. z o.o., również auditor systemu SNS dla biomasy i zakładowej kontroli produkcji. W strukturach SGS Polska Sp. z o.o. pełniła funkcję Koordynatora Projektu związanego z Krajowym Systemem Weryfikacji Pochodzenia Biomasy, autor procedur i programów certyfikacji systemów opartych na zasadach należytej staranności przy dostawach biomasy na cele energetyczne. Autor standardu dotyczącego systemu należytej staranności dla biomasy stałej - Krajowego Standardu Uwierzytelniania Biomasy o symbolach IS-SNS-2013/SGS oraz PL-KSUB-SNS:2014. W roku 2014 jako założyciel i udziałowiec BIOCONTROL Sp. z o.o. opracowała autorski program administrowaniem systemu certyfikacji SNS oraz standardu SWP-SNS:2015 System Weryfikacji Pochodzenia biomasy stałej na cele energetyczne, które to do dnia dzisiejszego stanowią najczęściej wybierane rozwiązanie przy uwierzytelnianiu łańcucha dostaw biomasy stałej na cele energetyczne. Obecnie również członek Komisji Leśno-Drzewnej działającej przy Generalnej Dyrekcji Lasów Państwowych.