Dr inż. Piotr Helt

Politechnika Warszawska, Instytut Elektroenergetyki

Zakład Sieci i Systemów Elektroenergetycznych
Instytut Elektroenergetyki
Politechnika Warszawska

Pracownik naukowo-dydaktyczny. Kierownik Studiów Podyplomowych „Nowoczesne Metody Analiz w Elektroenergetyce” od 2009r.

Obszar zainteresowań zawodowych: Systemy Informacji Geograficznej – w szczególności zastosowania w elektroenergetyce, sieci i systemy elektroenergetyczne – przede wszystkim sieci rozdzielcze; metody sztucznej inteligencji i ich wykorzystanie w problemach optymalizacyjnych.

Autor wielu artykułów i publikacji na konferencjach krajowych i zagranicznych.

Wykonawca wielu prac naukowo-badawczych, grantów i ekspertyz, przede wszystkim w dziedzinie elektroenergetyki. Wektoryzacja sieci: elektroenergetycznych, wodnych, gazowych i kanalizacyjnych Udział we wdrożeniach systemów analiz technicznych w przedsiębiorstwach dystrybucji energii elektrycznej. Współpraca przy opracowywaniu systemu analityczno-prognostycznego dla sieci elektroenergetycznych ElGrid - realizowanego przez firmę Globema Sp. z o. o. przy współudziale Instytutu Elektroenergetyki Politechniki Warszawskiej i współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, działania 1.4-4.1.

 

Z prelegentem należy kontaktować się przez adres: