Dyr. dr inż. Arkadiusz Węglarz

Krajowa Agencja Poszanowania Energii SA

Koordynator projektów i wiceprezes Krajowej Agencji Poszanowania Energii S.A. (KAPE).

 

Z prelegentem należy kontaktować się przez adres:
kontakt@msconsulting.net.pl