Arkadiusz Wiśniewski

Od piętnastu lat jest związany z rynkiem oprogramowania i usług informatycznych. Swoje doświadczenia budował pracując w Thomson Multimedia, Sybase, SAS Institute oraz Teradata Corporation na stanowiskach specjalistycznych i menedżerskich. Od dziesięciu lat zajmuje się tematyką "business intelligence" współpracując z firmami z sektorów telekomunikacyjnego, bankowego oraz energetycznego. Główny obszar działania to zastosowanie technologii hurtowni danych i systemów analitycznych w organizacjach. Uczestniczył w projektach które między innymi dotyczyły:

  • korporacyjnego systemu informacyjnego
  • operacyjnego wsparcia procesów aktywacyjnych i zarządzania ryzykiem kredytowym
  • zarządzania cyklem życia klienta
  • komunikacji marketingowej bezpośredniej
  • rentowności klienta i produktu
  • sprawozdawczości obligatoryjnej i rachunkowości zarządczej Powrót do spisu partnerów oraz prelegentów

Kontakt: