Dr inż. Bolesław Kuca

Politechnika Warszawska

Katedra Wysokich Napięć i Aparatów Elektrycznych Wydziału Elektrycznego, Politechnika Warszawska.

Specjalista techniki wysokich napięć, ochrony przed wyładowaniami atmosferycznymi, koordynacjy izolacji, oraz badań wysokonapięciowe.

Z prelegentem należy kontaktować się przez adres:
kontakt@msconsulting.net.pl