Prof. dr hab. inż. Stanisław Ziemianek

Politechnika Warszawska

Kierownik Zakładu Sieci i Systemów Elektroenergetycznych Instytutu Elektroenergetyki, Politechnika Warszawska.

Dziedziny specjalizacji: sieci i systemy elektroenergetyczne, analizy stanów pracy systemu elektroenergetycznego, modele techniczno-ekonomiczne systemu elektroenergetycznego,  projektowanie, eksploatacja oraz badania laboratoryjne.

Konsultant naukowy MS Consulting ds. merytoryki szkoleń technicznych.

 

Z prelegentem należy kontaktować się przez adres: