Prof. dr hab. inż. Zbigniew Hanzelka

Akademia Górniczo-Hutnicza, Instytut Automatyki Napędu i Urządzeń Przemysłowych

Profesor w Instytucie Automatyki Napędu i Urządzeń Przemysłowych AGH. Autor i współautor ponad 200 artykułów technicznych i naukowych. Redaktor czasopism: "Jakość i Użytkowanie Energii Elektrycznej" i "Elektrotechnika i Elektronika".

Obszar zainteresować obejmuje jakość energii elektrycznej, a w szczególności redukcję negatywnego oddziaływania statycznych przekształtników na sieć zasilająca.

Członek komitetów naukowych wielu międzynarodowych i narodowych konferencji, międzynarodowych i narodowych organizacji technicznych tj. IEC, UIE, CIGRE, PKN, komisji Energoelektroniki i Napędu elektrycznego oraz Kompatybilności Elektromagnetycznej Polskiej Akademii Nauk. Przewodniczący Komitetu Naukowo-Technicznego SEP ds. Jakości energii elektrycznej.

Z prelegentem należy kontaktować się przez adres: