Prof. nzw. dr hab. inż. Waldemar Skomudek

W.skomudek
Politechnika Opolska

Kierownik Katedry Zarządzania Projektami Wydziału Inżynierii Produkcji i Logistyki, Politechnika Opolska.

      Absolwent Wydziału Elektrotechniki Wyższej Szkoły Inżynierskiej w Opolu. Posiada ponad 25-letni staż pracy zawodowej w energetyce zawodowe. W latach 2001 – 2008 pełnił funkcje zarządcze w spółkach elektroenergetycznych województw opolskiego i dolnośląskiego (stanowiska: Prezesa ZE Opole SA i Wiceprezesa EenergiiPro KE S.A.) oraz w latach 2008 – 2010 pełnił funkcję Wiceprezesa w spółce Polskie Sieci Eelektroenergetyczne Operator S.A. w Konstacinie-Jeziornej. Brał udział w tworzeniu grup kapitałowych EnergiaPro KE S.A. i TAURON S.A. i wydzieleniu Operatora Systemu Dystrybucyjnego.

      W roku 1998 uzyskał tytuł doktora, a w roku 2009 doktora habilitowanego w dziedzinie nauk technicznych. Ponadto ukończył 3-letnie studia doktoranckie i studia podyplomowe w zakresie: „Rachunkowość i finanse” – Politechnika Opolska oraz „Nowoczesne zarządzanie finansami” – WIFI Osterreich Institut w Wiedniu.

W pracy naukowo-badawczej zajmuje się głównie funkcjonowaniem rynku energii elektrycznej, problematyką stabilności pracy krajowego systemu elektroenergetycznego, problematyką inwestycyjną i eksploatacyjną sieci elektroenergetycznych, zarządzaniem podmiotami podsektora elektroenergetycznego w warunkach konkurencji, problematyką oceny stopnia zagrożenia i skuteczności ochrony przed oddziaływaniem zjawisk o charakterze falowym (elektromagnetycznym), które towarzyszą wyładowaniom atmosferycznym i stanom zakłóceniowym w sieciach elektroenergetycznych.

W ramach prowadzonych badań opublikował ponad 100 artykułów naukowych i referatów, jest współautorem dwóch książek i autorem dwóch monografii. Uczestniczył w wielu kongresach, konferencjach i sympozjach w kraju i za granicą (m.in. Delft Holandia 2003; Cleveland, Ohio USA 2008; Karlova Studianka, Czechy 2008; Paryż, Francja 2008; Wilno, Litwa 2009; Washington, District of Columbia, USA 2010).

      Jest m.in. członkiem Zespołu Doradców Ministerstwa Gospodarki do spraw rozwiązań systemowych w sektorze energetyki, ekspertem Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, ekspertem Komisji Europejskiej ds. badań naukowych, wiceprezesem O/Opolskiego SEP, Senior Member IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers), członkiem PKWSE CIGRE, PTETiS, PTPiREE i dwóch Sekcji Komitetu Elektrotechniki PAN.

W uznaniu zasług dla elektryki i rozwoju krajowej energetyki został odznaczony przez:

  1. Ministra Gospodarki Odznaką Honorową „Zasłużony dla Energetyki” (1998r)
  2. Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej Odznaką Honorową „Za Zasługi dla Energetyki” (2003r)
  3. Prezesa Zarządu Głównego SEP Srebrną Odznaką Honorową (2006r)
  4. Prezesa Zarządu Głównego SEP Medalem 90-lecia SEP (2009r)

Ponadto zostałem uhonorowany przez Państwową Inspekcję Pracy Dyplomem Uznania – „Pracodawca, organizator pracy bezpiecznej” (2001).

 

Z prelegentem należy kontaktować się przez adres: