Dr inż. Kazimierz Zgliński

Politechnika Warszawska

Katedra Wysokich Napięć i Aparatów Elektrycznych Wydziału Elektrycznego, Politechnika Warszawska.

Specjalista ds. projektowania i konstrukcji aparatów elektrycznych oraz zagadnienień łączeniowewych (wysokoprądowe i wysokonapięciowe).

Długoletni kierownik Laboratorium Aparatów Elektrycznych PW.
Audytor.

Z prelegentem należy kontaktować się przez adres:
kontakt@msconsulting.net.pl