Dr inż. Rafał Gawin

Dr inż. Rafał Gawin – dr nauk technicznych z zakresu elektroenergetyki i gospodarki energetycznej, wieloletni pracownik Urzędu Regulacji Energetyki. Autor publikacji z zakresu funkcjonowania rynków energii elektrycznej, w tym rynków regionalnych. Współautor m.in. komentarza do Prawa energetycznego (2010 r.). Ekspert Komisji Europejskiej w ramach programów TAIEX oraz projektu bliźniaczego na Ukrainie, związanych z funkcjonowaniem rynku energii elektrycznej, bezpieczeństwa dostaw energii, rynku bilansującego i zarządzania ograniczeniami. Ekspert Florenckiej Szkoły Regulacji w zakresie rozwoju i funkcjonowania regionalnych rynków energii elektrycznej.

 

 

Z prelegentem należy kontaktować się przez adres: