Dr inż. Marek Gała

Politechnika Częstochowska

Jest absolwentem Wydziału Elektrycznego (2000) oraz Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Informatyki (2001) Politechniki Częstochowskiej. Uzyskał stopień doktora z dziedziny elektrotechnika na Wydziale Elektrycznym Politechniki Częstochowskiej (2007). Od 2000 r. jest pracownikiem Politechniki Częstochowskiej. Obecnie jest zatrudniony na stanowisku adiunkta w Instytucie Elektrotechniki Przemysłowej w Zakładzie Badań Jakości Energii Elektrycznej.

Obszar działalności naukowej dr inż. Marka Gały obejmuje zagadnienia związane
z pomiarami wielkości elektrycznych, oceną wpływu pracy odbiorników nieliniowych na stopień degradacji jakości energii elektrycznej, zastosowaniem techniki sztucznych sieci neuronowych w obszarze modelowania i symulacji pracy sieci elektroenergetycznych zasilających odbiorniki nieliniowe oraz systemami pomiarowymi typu smart metering.

Jest autorem i współautorem kilkudziesięciu publikacji naukowych, referatów prezentowanych na konferencjach krajowych i zagranicznych oraz prac badawczych realizowanych na zlecenie przedsiębiorstw energetycznych, zakładów przemysłowych oraz Urzędu Regulacji Energetyki.

Dr inż. Marek Gała jest również ekspertem sądowym z zakresu jakości energii elektrycznej oraz członkiem: Komitetu Metrologii PAN Oddziału w Gliwicach, Rady Programowej Śląskich Wiadomości Elektrycznych, Stowarzyszenia Elektryków Polskich oraz Polskiego Towarzystwa Elektrotechniki Teoretycznej i Stosowanej.

Z prelegentem należy kontaktować się przez adres: