Prof. dr hab. inż. Józef Paska

Politechnika Warszawska

Kierownik Zakładu Elektrowni i Gospodarki Elektroenergetycznej Politechniki Warszawskiej.

Jest absolwentem Politechniki Warszawskiej (1974), z którą jest związany zawodowo do dzisiaj. W roku 1982 uzyskał stopień doktora nauk technicznych, w 2002 otrzymał habilitację, a od 2007 roku nosi tytuł profesora. Od 2009 roku pełni funkcję Kierownika Zakładu Elektrowni i Gospodarki Elektroenergetycznej.

Jest autorem i współautorem 5 publikacji książkowych oraz kilkuset artykułów i referatów naukowych. Jest członkiem polskich i międzynarodowych towarzystw naukowych i organizacji zajmujących się problematyką energetyki m.in. World Scientific and Engineering Academy and Societ i International Council on Large Electric Systems (CIGRE).

 

Z prelegentem należy kontaktować się przez adres: