Dr inż. Grzegorz Błajszczak

W latach 1984-1994 pracownik naukowy kolejno na Politechnice Warszawskie (84-86), na Politechnice
w Budapeszcie (86-90) i na Uniwersytecie Rand Afrikaans w Johannesburgu, gdzie zajmował się układami
poprawy jakości energii i zarządzaniem mocą czynną i bierną. W latach 1994-1995 specjalista ds.
współpracy z zagranicą w Energoprojekt-Warszawa S.A., 1995-1996 manager ds. napadów i rezerwowego
zasilania w francuskiej firmie Schneider Electric, a w latach 1996-1999 zastępca dyrektora ds. szkoleń
i wdrożeń w Europejskim Oddziale Sterowania Procesami firmy Westinghouse Electric (sterownie pracą
elektrowni i innych dużych obiektów przemysłowych).

Od 1999 zatrudniony w Polskich Sieciach
Elektroenergetycznych (obecnie PSE Operator S.A.), gdzie zajmował się usługami systemowymi, następnie
rozliczeniami międzynarodowej wymiany energii, a obecnie zajmuje się wdrażaniem nowych technologii
oraz jakości energii i zarządzaniem mocą bierną. Jest członkiem m. in.: SEP, IEEE, CIGRE, KT w PKN, jest
rzeczoznawcą w dziedzinie jakości energii elektrycznej, a także autorem ponad 100 publikacji naukowych
i technicznych.

Jest laureatem nagrody Technology Transfer Award przyznaną przez Electric Power 
Research Institute - EPRI (USA). Wyróżnienie zostało przyznane za prace nad projektem poświęconym
identyfikacji obszarów zagrożonych niestabilnością napięciową w wyniku przepływów mocy biernej.
Stworzone rozwiązanie będzie mieć kluczowe znaczenie dla poprawy bezpieczeństwa zasilania i realizowania
dostaw energii oraz przyczyni się do zapobiegania blackoutom.

 

Z prelegentem należy kontaktować się przez adres: