Dr inż. Tomasz Kowalak

Doktor nauk technicznych. Dr inż. Tomasz Kowalak jest absolwentem Wydziału Elektrycznego Politechniki Warszawskiej.

W latach 1978- 1998 zatrudniony w Instytucie Energetyki w Warszawie, na stanowiskach od asystenta w Zakładzie Wysokich Napiea do sekretarza naukowego Instytutu. W dorobku kilkadziesiąt publikacji, kilka wzorów użytkowych, jeden patent.

Od 1998 w Departamencie Taryf URE, od 2000 do 2006 jako p.o. dyrektora, od 2006 dyrektor Departamentu Taryf URE Od 1994 uczestniczył w pracach legislacyjnych nad ustawą Prawo energetyczne, w szczególności w ramach zespołów przygotowujących projekty aktów wykonawczych. Dr Kowalak jest ekspertem energetyki ze szczególnym uwzglednieniem regulacji, w tym zagadnien taryfowych. Wielokrotny przedstawiciel Regulatora w instytucjach i organizacjach Unii Europejskiej w tym: Council of European Energy Regulators (CEER), European Regulators' Group for Electricity and Gas (ERGEG) The Directorate-General for Energy and Transport (DG TREN), ekspert International Energy Agency (IEA) oraz Energy Regulators Regional Association (ERRA). Dr Kowalak brał udział w szkoleniach organizowanych dla sektora energetyki i instytucji regulacyjnych w ponad trzydziestu krajach świata.

Z prelegentem należy kontaktować się przez adres: